عنوان گروه آموزشی دانشکده آموزش معلمان
نام -
نام خانوادگی -
      -
 
  نکته مهم در مورد احذ 2 درس معارف در یک ترم تحصیلی

دانشجویان محترم دقت فرمایند، با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی در هر ترم فقط مجاز به اخذ یک درس معارف می باشند. فقط در مورد دانشجویان ترم آخر استثناء می باشد که در این خصوص لازم است در هنگام واحد گیری به گروه مربوطه مراجعه فرمایند.

 
 

 
 شرایط اخذ درس کارآموزی برای دانشجویان کاردانی

شرط لازم برای اخذ درس کارآموزی توسط دانشجویان کاردانی پیوسته گذراندن حداقل 50 واحد بدون دروس پیش دانشگاهی و قرآن و وصایا.


مشاهده چارت دروس قبل از واحد گیری

دانشجویان محترم لطفا قبل از واحدگیری نیمسال جدید به نکات زیر توجه  و دقت لازم نموده  تا در طول تحصیل و زمان فارغ التحصیلی دچار مشکل نشوید:

  •   ابتدا و قبل از واحد گیری به سایت دانشکده آموزش معلملن قسمت سرفصل رشته ها و چارت دروس مراجعه و با توجه به رشته  مربوطه چارت و برنامه پبشهادی دروس را مشاهده فرمایید تا در هنگام واحدگیری فقط دروس رشته مربوطه اخذ شود.
  •   در هنگام واحد گیری از عدم ثبت درس تکراری و رعایت دروس پیشنیاز و همنیاز مطمئن شوید.
  •  حداکثر واحد های دانشجویان مشروط 14 واحد و اگر ترم آخرهستید و می خواهید 24 واحد درسی اخذ نمایید (بدون رعایت پیشناز و همنیاز)، یک روز قبل از زمان واحدگیری به گروه مربوطه مراجعه نمایید.
  •  اگر در هنگام واحدگیری سیستم پیغام اخطار نداد لازم است تا از روی چارت دروس ثبت نام نمایید.